Image
Top
Menu

Hvem er hvem

i AB Rungstedlund

Læs her om:

Generalforsamlingen

Bestyrelsen

Vicevært & gårdmand

Administrator

Ventelistebestyrer

Vurderingsmand

Organisation

 

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er AB Rungstedlunds øverste myndighed. Dvs. at AB Rungstedlund er en forening, hvor alle andelshavere ved demokratisk deltagelse på den årlige generalforsamling vedtager alle større beslutninger. Til dagligt varetages drift og forvaltning dels af personer i andelsforeningen og dels af tilknyttede samarbejdspartnere

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af beboere i AB Rungstedlund, der varetager den daglige ledelse såvel som den langsigtede planlægning. Henvend dig til bestyrelsen, hvis du har en god idé til foreningen, hvis du har spørgsmål eller hvis du oplever problemer. Mød op i ”Spiren” i bestyrelsens træffetid eller send en mail til rungstedlund.ab@gmail.com.

Vicevært & gårdmand

Vicevært-teamet er ansat af AB Rungstedlund og tager sig af de praktiske opgaver og passer på ejendommen. Hvis du fx er i tvivl om hvordan dit affald skal sorteres, hvis du har knækket en nøgle i låsen, hvis en pære er gået i opgangen osv., så er det viceværterne du skal have fat på.

En del af deres arbejde består i at påtale overtrædelser af husordenen – respekter venligst også denne del af deres arbejde

Administrator

Andelsforeningens bruger Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S (SWE). SWE står for ejendommens økonomiske og juridiske forvaltning. Hvis du har spørgsmål angående din boligafgift, dit varmeregnskab mv., er det SWE du skal henvende dig til.

Ventelistebestyrer

Køb og salg af lejligheder foregår via venteliste. Til administration af intern og ekstern venteliste samarbejder AB Rungstedlund med Sonni Christensen. Kontakt Sonni, hvis du ønsker at stå på intern eller ekstern venteliste.

Vurderingsmand

Når du skal sælge, skal der foretages en vurdering af lejligheden. AB Rungstedlund har et fast samarbejde med Steen Wangel, Tegnestuen HUS, der er den vurderingsmand du skal bruge.

Organisation

organisation