Image
Top
Menu

Praktisk information

Læs her om:

Internet, TV og telefon

Nøgler mv.

Ventelister

Fremleje

Klagevejledning

 

Internet, TV og telefon

Andelsforeningen har igennem Parknet relativt billigt internet, tv og telefon (fastnet) med mulighed for tilmelding for alle andelshavere. Du bestemmer selv om du vil benytte tilbuddet.

Tilmeld dig på https://parknet.dk/. Hvis du oplever driftsproblemer, skal du henvende dig til Parknets kundesupport.

 

Nøgler mv.

Hos viceværten kan du få udleveret eller låne nedenstående ved at udlægge et depositum. Du kan blive afkrævet af fremvise legitimation.

Ombytning af bøjede og knækkede nøgler sker uden beregning. Mistede nøgler erstattes ved udlæg af nyt depositum.

deposita

Depositum for nøgler og lån af fest-telt betales til og refunderes af vicevært. Depositum for chipkort til vaskeri opkræves over boligafgift/husleje og refunderes ved fraflytning.

 

Ventelister

Du kan lade dig opskrive på intern venteliste (hvis du bor i AB Rungstedlund) eller på ekstern venteliste (hvis du ikke bor i AB Rungstedlund)

For begge ventelister gælder, at du bliver kontaktet, når en lejlighed er ledig og du står for tur. Hvis du afviser at overtage en tilbudt lejlighed 3. gang du tilbydes én, slettes du fra ventelisten. Dette gælder både den interne og den eksterne venteliste.

Du har også mulighed for at stå standby på intern og ekstern venteliste. Hvis du fremlejer din lejlighed, står du automatisk på standby og modtager ikke tilbud om nye lejligheder.

Du opkræves et gebyr for at stå på venteliste.

 

Fremleje

Hvis du har boet i AB Rungstedlund i 6 måneder, kan du fremleje din lejlighed. Du kan fremleje i op til 2 år inden for en 5-års periode. Tilladelse til fremleje gives af foreningens bestyrelse

Hvis du vil fremleje, skal du hente en blanket på foreningens hjemmeside og fremsende denne i udfyldt stand til administrator.

 

Klagevejledning

Man kan gøre noget ved dårligt naboskab.

Heldigvis er det mere undtagelsen end reglen, men det kan ske, at der opstår konflikter mellem naboer eller at man oplever gener fra andre beboere som det ikke er rimeligt, at man skal leve med. Hvis det er tilfældet bør du reagere.

  1. I de fleste tilfælde vil det være en god idé i første omgang at kontakte den beboer du føler dig generet af. Det kan være svært, men de færreste ønsker i virkeligheden at andre føler sig generet af dem. Og en venlig henvendelse i rette tid kan hjælpe til, at problemet ikke udvikler sig til en konflikt.
  2. Hvis du vurderer at problemet ikke lader sig løse gennem en personlig henvendelse, så henvend dig til bestyrelsen med det samme (hvis du fx har grund til at forvente en aggressiv reaktion, truende adfærd e.l., eller hvis du tænker, at der er tale om en person, det ikke lader sig gøre at få i tale)
  3. Hvis en personlig henvendelse ikke fører til dialog og løsninger, kan du enten kontakte bestyrelsen direkte, eller hvis det virker realistisk foreslå, at I sammen henvender jer til bestyrelsen. I bestyrelsen vil vi så afklare hvilke skridt der kan tages for at afhjælpe problemet eller forsøge at finde en løsning som alle parter kan leve med.

Du er altid velkommen til at henvende dig til bestyrelsen – også hvis du synes, at en naboklage er et drastisk skridt at tage eller hvis du er i tvivl om hvorvidt det er rimeligt at klage i den situation du står i.