Image
Top
Menu

Alt om foreningen

Se her, hvis du skal købe eller sælge en andelslejlighed, eller hvis du vil vide mere om vurderingen af din andelslejlighed

Find også praktisk information for dig som andelshaver, og få svar på hvem der er hvem i og omkring AB Rungstedlund og 

Læs her hvis du skal ombygge eller sammenlægge lejligheder, og om ansvar for vedligeholdelse mv.

Se også AB Rungstedlunds privatlivspolitik, hvis det har din interesse

Hvem er hvem i AB Rungstedlund?

Læs her om:

Generalforsamlingen

Bestyrelsen

Vicevært & gårdmand

Administrator

Ventelistebestyrer

Vurderingsmand

Organisation

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er AB Rungstedlunds øverste myndighed. Dvs. at AB Rungstedlund er en forening, hvor alle andelshavere ved demokratisk deltagelse på generalforsamlinger vedtager alle større beslutninger. Til dagligt varetages drift og forvaltning dels af personer i andelsforeningen og dels af tilknyttede samarbejdspartnere.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af beboere i AB Rungstedlund, der varetager den daglige ledelse såvel som den langsigtede planlægning. Henvend dig til bestyrelsen, hvis du har en god idé til foreningen, hvis du har spørgsmål eller hvis du oplever problemer. Mød op i ”Spiren” i bestyrelsens træffetid eller send en mail til bestyrelsen@ab-rungstedlund.dk.

Vicevært & gårdmand

Vicevært-teamet er ansat af AB Rungstedlund og tager sig af de praktiske opgaver og passer på ejendommen. Hvis du fx er i tvivl om hvordan dit affald skal sorteres, hvis du har knækket en nøgle i låsen, hvis en pære er gået i opgangen osv., så er det viceværterne du skal have fat på.

En del af deres arbejde består i at påtale overtrædelser af husordenen – respekter venligst også denne del af deres arbejde.

Administrator

Andelsforeningens bruger Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S (SWE). SWE står for ejendommens økonomiske og juridiske forvaltning. Hvis du har spørgsmål angående din boligafgift, dit varmeregnskab mv., er det SWE du skal henvende dig til.

Ventelistebestyrer

Køb og salg af lejligheder foregår via venteliste. Intern og ekstern venteliste bestyres af Sven Westergaards Ejendomsadministration. Kontakt venteliste838@swe.dk, hvis du ønsker at skrive dig op eller har spørgsmål vedr. din opskrivning.

Vurderingsmand

Når du skal sælge, skal der foretages en vurdering af din lejlighed. AB Rungstedlund har et fast samarbejde med Steen Wangel, Tegnestuen HUS, der er den vurderingsmand du skal bruge. Kontakt Steen Wangel på steen@tegnestuenhus.dk.

Organisation

Sådan foregår køb af andelslejlighed i AB Rungstedlund

Køb af lejlighed
1. 1.a. Salg via venteliste   På baggrund af vurderingsrapport, der fremsendes til sælger, bestyrelse, administrator, udbydes lejligheden til salg blandt opnoterede på venteliste. Du bliver kontaktet via mail med oplysning om, hvornår lejligheden fremvises, samt hvilken placering du har på ventelisten. Hvis du møder op til fremvisningen, skal du efterfølgende meddele om du er interesseret i at overtage den fremviste lejlighed. Hvis du står som øverste interesserede bliver du tilbudt lejligheden.   1.b. Frigivet til salg uden om venteliste Har det ikke været muligt at finde køber via venteliste, frigives lejligheden til salg. Med denne tilladelse følger en salgsopstilling, der angiver maksimalprisen for lejligheden. Der er ikke noget i vejen for, at du med sælger aftaler en lavere pris end den maksimale.
2. 2.a. Andelshaver sælger   I forbindelse med fremvisningen eller umiddelbart herefter aftales nærmere angående overdragelsen – fx aftale om hvorvidt vurderet løsøre (fx køleskab) medkøbes eller ej. Aftaler træffes igennem dialog mellem køber, sælger og administrator.   2.b. Andelsforening sælger Hvis det er AB Rungstedlund, der står som sælger (og ikke en andelshaver), vil det almindeligvis være viceværten, alternativt et medlem af bestyrelsen, der forestår fremvisningen af lejligheden. De nærmere vilkår for overdragelsen aftales med bestyrelsen på baggrund af vurderingsrapporten.
3. Underskrift og betaling Når du som køber har givet tilsagn om at ville købe lejligheden, indsendt legitimation til administrator og vilkårene for overdragelsen er aftalt, udarbejdes overdragelsesaftale til underskrift med NemID. Du skal som køber overføre det beløb lejligheden er prissat til, til andelsforeningens administrator senest 8 dage før overtagelsesdagen. Sælger modtager besked om indbetalingen og er først forpligtet til at overdrage nøgler til lejligheden, når beløbet er modtaget.
4. Fortrydelse og indsigelse   Du har som køber en fortrydelsesfrist på 6 hverdage efter overdragelsesaftalen er skrevet under, samt 14 dages frist fra overtagelsesdagen til at gøre indsigelse over fejl og mangler ved lejligheden (se Vurdering af lejligheder i AB Rungstedlund).